Please scroll down for English.

“Pillars of humanity” este tema de reflecție pe care o propunem celei de-a 4-a ediții ZIDART – Street Art Festival și invitaţia către artişti pentru a (re)construi fundația pe care noile generaţii să devină stâlpi integri ai umanităţii.
Dorim ca prin această ediție să reamintim oamenilor acei stâlpi pe baza cărora împreună putem spera armonios la unison. Stâlpi…verticali, vizibili, demni…pe care să-i reperăm cu uşurinţă. N-o să fie greu să-i redobândim. I-am avut. Sunt acolo! Doar că ne-am rătăcit şi am pierdut busola în drumul devenirii noastre ca oameni.

În căutarea sufletului perete, constatăm că fundația pe care-l căutăm e una cutremurată, învăluită de replici care ne pun în pericol umanitatea. Dacă empatizezi cu tema propusă, vrei să (re)construim împreună stâlpii umanității?

Call for artists

Întrucât acesta e un Call for artists, ne simțim datori să lămurim câteva lucruri:

🖌️ Ca să aplici, folosește formularul de înscriere din stânga paginii sau link-ul www.zidart.ro/#form. Mai multe propuneri, mai multe șanse de a fi selectat.

🖌️ Dimensiunile pe care te rugăm să le iei în considerare, sunt cele pentru modul portret, echivalentul unui bloc de 4 etaje. (16m H x 10m L).

🖌️ Selecția se va face de către echipa ZIDART – Street Art Festival și de comisia de specialitate a primăriei municipiului Bacău.

🖌️ Stai cu ochii pe pagina noastră de Facebook, acolo vom posta constant noutăți și informații de interes pentru cei care vor să ni se alăture în această ediție!

🖌️ În urma procesului de selecție, toți artiștii aleși pentru această ediție vor primi un e-mail cu toate detaliile legate de eveniment (durată, cazare, logistică și tot ce mai trebuie ca să vă simțiți în largul vostru și să profitați din plin de timpul petrecut alături de noi și de peretele gol din fața voastră).

📅 Deadline pentru trimiterea propunerilor: 31 iulie 2021.

 

 

Call for artists

It’s that time of the year when ZIDART is looking for its new artists for the 2021 edition.

“Pillars of humanity” is the reflection theme we are proposing for the 4th edition of ZIDART –  Street Art Festival and our invitation to the artists to (re)build the foundation for the new generations in order to become integral pillars of humanity.

We want this edition to remind people of those pillars on the basis of which, together, we can hope harmoniously for togetherness. Pillars…vertical, visible, worthy…which we hope to recover easily. It won’t be hard to recover them. We had them. They are there! We just got lost and we lost the compass on our way to becoming humans.

In the search of our wallmates, we discovered that the foundation we are looking for is shaky, shadowed by shrouded in remarks which are threatening humanity. If you empathize with our proposed theme, do you want to (re)build the pillars of humanity together?

As this is a call for artists, we want to get some things we feel obliged to clarify a few things:

🖌️To apply, use the registration form on the left of the website https://www.zidart.ro/ or the link. More proposals, more chances to be selected.

🖌️The dimensions we ask you to take into consideration are the ones for portrait mode, the equivalent of a 4-storey building/block. (16m H X 10m W).

🖌️The selection will be made by the ZIDART – Street Art Festival team and the speciality commission of the Bacău City Hall.

🖌️Keep your eyes peeled on our Facebook/Instagram page, that’s where we’ll post the latest news and pieces of information of interest for the ones who’ll be joining us for this new edition!

🖌️Following the selection process, all the artists selected for this edition will receive an email containing all the details regarding the event (duration, accommodation, logistics, fee and everything else you need so you’ll feel at home and thoroughly enjoy the time spent with us and the empty wall in front of you).

📅 Deadline for proposals registration: 31st of July 2021.

 

Artwork by @ionuthazu