Please scroll down for English.

Artist call-ul pentru ZIDART – Bacău Street Art Festival 2022, ediția “Utopia” este acum deschis!

Din haos apare ordinea, orice destabilizare a status quo-ului aduce cu sine potențialul unui nou început, phoenix-ul renaște din propria cenușă și așa mai departe. V-ați prins că suntem optimiști. Sau mai degrabă încercăm să cultivăm optimism, pentru că toate încercările grele din ultima vreme ne-au lăsat pe toți măcar puțin deznădăjduiți. 

Lăsând clișeele la o parte, noi chiar credem în potențialul pozitiv al umanității. O fi defect profesional, căci arta găsește mereu frumosul în cele mai neașteptate contexte, uneori fiind sublimă, uneori chiar și în grotesc, dar acum simțim mai mult ca niciodată nevoia unor viziuni inspirate asupra direcției în care ne îndreptăm mai departe. Un alt lucru în care credem cu adevărat este rolul vital al artei pentru societate, capacitatea ei de a ridica cele mai importante întrebări pe care ar trebui să ni le punem și capacitatea ei de a coagula esența celor mai îndrăznețe idei despre viitor.

Acum că v-am povestit puțin de unde venim, hai să descoperim împreună încotro ne-am putea duce și să ne punem intuiția, creativitatea și capacitatea pentru visare la încercare, pentru a ne imagina cum ar arăta o lume ideală, cum ar arăta Utopia în 2022.

Așteptăm viziunile voastre cu inimile și mințile deschise! Formular propuneri: www.zidart.ro/#form

 

The artist call for ZIDART – Bacău Street Art Festival 2022, “Utopia” is now open!

Out of chaos comes order, any destabilization of the status quo brings the potential for a new beginning, the phoenix rises from its ashes, and so forth. It’s pretty clear that we are optimists. Or more precisely, we are cultivating optimism, because all the tough challenges that we’ve been through lately have left us at least a little disenchanted.

Cliches aside, we really do believe in humanity’s potential for good. Perhaps an occupational hazard, since art always finds beauty in the least expected places, sometimes in the sublime, sometimes in the grotesque, but now more than ever, we feel the need for an inspired vision of the destination we are heading to. Another thing we truly believe in is the vital role that art has within society, its capacity to highlight the most important questions that we should be asking ourselves, and its capacity to synthesize the essence of the most daring ideas for the future.

Now that we’ve told you a bit about where we’re coming from, let’s discover where we could go together and put our intuition, creativity, and capacity for dreaming to the test in order to imagine what an ideal world would look like, what UTOPIA would look like in 2022.

We await your visions with an open heart and mind! Proposal form on: www.zidart.ro/#form